Wat doet Focus On Medical Imaging vzw?

De vzw heeft als opdracht objectieve informatie te verspreiden gebaseerd op wetenschappelijke gegevens in verband met het verantwoorde en geoptimaliseerde gebruik van de medische beeldvormingstechnieken in de klinische praktijk. Daartoe is de eerste taak van de vzw enerzijds, het uitwerken en verspreiden van een informatieve publicatie bestemd voor het volledige medische korps en anderzijds het ter beschikking stellen van een website bestemd voor alle betrokken beroepsbeoefenaars.

Samenwerking tussen FMI en RIZIV/FANC

De vzw Focus on Medical Imaging werd opgericht onder impuls van het Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP), dat in de schoot van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid nauw samenwerkt met het RIZIV, dat instaat voor haar financiering. In het kader van die inspanningen om het gebruik van medische beeldvorming te optimaliseren is er ook regelmatige overleg met het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle.


Structuur van de vzw

De algemene vergadering van de vzw bestaat uit een vertegenwoordiging van de diensten Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van universitaire ziekenhuizen, de wetenschappelijke verenigingen voor Radiologie (namelijk de BVR) en Nucleaire Geneeskunde (namelijk het BGNG) en een panel van artsen-specialisten, huisartsen en tandartsen.

Bestuur

François Jamar
Voorzitter
Christian Delcour
Ondervoorzitter
Johan De Mey
Secretaris
Tony Lahoutte
Adjunct Secretaris
Peter Dieleman
Lid
Johny Verschakelen
Voorzitter Redactiecomité

Redactiecomité

Johny Verschakelen
Radioloog, Voorzitter
Alain Hendlisz
Oncoloog
Roland Hustinx
Nuclearist
Michel Lambert
Internist
Jacques Pringot
Radioloog
Peter Smeets
Radioloog
Peter Dieleman
Huisarts
Marleen Keyaerts
Nuclearist